Numismatische Kring Rotterdam
Ponsoenen op de randen van Franse penningen
 
De Numismatische Kring Rotterdam gaf een lezing over de ponsoenen (keurmerken) van de Parijse Munt, die soms op de randen van historische medailles worden aangetroffen; het begon allemaal op 31 maart 1832 en vóór deze datum waren er geen ponsoenen op de randen van de medailles.

De Munt van Parijs beschikt over alle originele matrijzen die nodig zijn om penningen en/of jetons na te maken. Dit keurmerksysteem kan de verzamelaar erop wijzen dat een medaille na 30 maart 1832 opnieuw is geslagen. Als het een gebeurtenis betreft die vóór 30 maart 1832 heeft plaatsgevonden, of de authenticiteit bevestigen van een medaille die na 30 maart 1832 is gemaakt.

De spreker geeft ons enkele voorbeelden, zoals een medaille die betrekking heeft op een gebeurtenis in 1815 ; de medaille moet een gladde rand hebben. Als de medaille een keurmerk op de rand heeft, is dit een naslag. Niet alle naslagen moeten door de purist als negatief worden beschouwd! Men moet ook de historische context zien, de spreker vestigt de aandacht van de Rotterdammers op de verwijzing naar de medaille van Lodewijk Napoleon en zijn bezoek aan Den Haag en Leiden in 1840.
 
Download het PDF-document.
 
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2024