Numismatische Kring Rotterdam

De stad Rotterdam heeft een rijke geschiedenis en veel bijzondere inwoners, van Erasmus tot André van Duin, hebben historische penningen nagelaten en niet alleen mensen maar ook het stadsbeleid, gebouwen, geloof, sport, verenigingen enz. Men kan zeggen dat alle facetten van het dagelijks leven terug te vinden zijn op deze penningen waarvan u er hieronder een klein aantal kunt vinden:

 
Rotterdamse Penningen: Periode 1500 - 1700
 
1519 - pdf - Erasmus
1531 - pdf - Erasmus
1619 - pdf - Van Oldenbarnevelt (1)
1619 - pdf - Van Oldenbarnevelt (2)
1645 - pdf - Hugo de Groot
1653 - pdf - Maarten Harpertszoon Tromp (1)
1653 - pdf - Maarten Harpertszoon Tromp (2)
1667 - pdf - Rotterdam Alg. huwelijkspenning door Christoffel Adolphi
1683 - pdf - Geeraardt Brandt de Jonge
1687 - pdf - Pierre Jurieu
1689 - pdf - Rotterdamse Vroedschap (1)
1689 - pdf - Rotterdamse Vroedschap (2)
1690 - pdf - Het Costerman-oproer
1700 - pdf - Gildepenning Timmerlieden
 
 
Rotterdamse Penningen: Periode 1701 - 1800
 
1705 - pdf - Rotterdamse Vroedschap
1706 - pdf - Brandweer
1720 - pdf - Rotterdamse Vroedschap
1723 - pdf - Zilveren huwelijk van Jan van Meel en Catharina van Schoonhoven
1728 - pdf - Zilveren huwelijk van Johan Timmers en Susanna Libertina van Schinne
1736 - pdf - Inwijding Lutherse Kerk
1736 - pdf - Opening van de nieuwe Beurs
1742 - pdf - Zilveren huwelijk van Dirk van Dam en Cornelia de Cromme
1744 - pdf - Zilveren huwelijk van Johan Robijn en Petronella Margareta Bernards
1748 - pdf - Zilveren huwelijk van Pieter van der Wallen en Agatha Brakel
1749 - pdf - Zilveren huwelijk van Abraham Erberveld en Kornelia Ploos van Amstel
1749 - pdf - Zilveren huwelijk van Arnout Leers en Christina Uylenberg
1758 - pdf - Gouden huwelijk Pieter van Schoonhoven en Maria Anna Witheyn
1761 - pdf - Huwelijk van Bernardus de With  en  Maria van Lockhorst
1766 - pdf - Zilveren huwelijk van Theodorus Beels en Maria van Royen
1770 - pdf - Rotterdamse Vroedschap ( in zilver en goud)
1771 - pdf - Gouden huwelijk van Nicolaas Sleght en Josina Edens
1772 - pdf - Overlijden van Johan Boskoop
1776 - pdf - Zilveren huwelijk van Gerard Daniel Dënick en Anna Elisbeth Bisdom
1786 - pdf - Avondmaalsloodje van de Lutherse Kerk
1786 - pdf - Verbond met Frankrijk
1787 - pdf - Bescherming van Delfshaven
1787 - pdf - Rustbewaarders te Rotterdam
1787 - pdf - Societeit van Overschie
1788 - pdf - Van Teylingen-Bouwer
 
 
Rotterdamse Penningen: Periode 1801 - 1875
 
1803 - pdf - Gouden huwelijk van Gilles Groenevelt en Kornelia Petronella de Bok
1811 - pdf - Rotterdam Bonne Ville de l’Empire
1815 - pdf - Loodspenning
1819 - pdf - Loodspenning
1820 - pdf - Tekenschool “1842”
1820 - pdf - Tekenschool “1850”
1823 - pdf - Erasmus met snor
1823 - pdf - Teekengenootschap “Hierdoor tot Hooger”
1827 - pdf - Brug over de Blaak bij de Beurs te Rotterdam
1834 - pdf - Overlijden van Van Hogendorp (1)
1834 - pdf - Overlijden van Van Hogendorp (2)
1842 - pdf - Gouden huwelijk van Henry Levyssohn en Elizabeth Lavino
1843 - pdf - Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen te Rotterdam “1854”
1847 - pdf - Hollandsche Maatschappij van Landbouw “1858”
1850 - pdf - Hendrik Tollens 70 jaar
1851 - pdf - Gouden huwelijk van Sebastien van Heel en Maria Cornelia de Wit
1853 - pdf - Vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen
1854 - pdf - Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen “1859”.
1855 - pdf - Pieter de Raadt
1856 - pdf - 25-jaar Muzykvereeniging Overeenstemming uit Kunstgevoel
1858 - pdf - 25-jarig bestaan van de Vrouwenstichting van Weldadigheid te Rotterdam
1861 - pdf - Prijspenning van de Gemeente Rotterdam
1862 - pdf - Mr. J. A. van Heim van Duijvendijcke
1865 - pdf - Gerrit Jan Mulder
1866 - pdf - Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte
1869 - pdf - Eeuwfeest van het Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte
1869 - pdf - 25-jarig bestaan der Muzijkschool
1869 - pdf - 250 jaar Remonstrante Broederschap
1870 - pdf - Rotte’s Mannenkoor
1870 - pdf - Standbeeld Piet Heyn
1870 - pdf - Weeshuis
1872 - pdf - 25-Jarige Feestviering Amphion
1873 - pdf - Mr. Dr. S.C. Snellen van Vollehoven
1874 - pdf - 100-Jarig bestaan van de Schouwburg te Rotterdam
1875 - pdf - XIIe Nederlands Nationaal zangerfeest
1875 - pdf - Nimrod
 
 
Rotterdamse Penningen: Periode 1876 - 1900
 
1876 - pdf - Officieren Schietvereeniging der Schutterij
1876 - pdf - Vereeniging tot Bevordering van Fabriek- en Handwerk – Nijverheid            
1879 - pdf - 25-Jarig bestaan Rotte’s Mannenkoor
1881 - pdf - Broederschap van de H. Antonius Van Padua
1883 - pdf - Scherpschutters Vereeniging Rotterdam
1886 - pdf - Postduiven Vereeniging “Pro Patria”
1886 - pdf - Van IJzerenmedaille Turnvereeniging
1886 - pdf - Majoor Van Stolk Medaille
1889 - pdf - Vaillant
1889 - pdf - Hulde aan de Schutterij
1889 - pdf - 50-Jarig bestaan van de eerste spoorweg in Nederland
1890 - pdf - Congregatie
1890 - pdf - Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
1891 - pdf - Prijspenning Koningin Wilhelmina
1893 - pdf - Wouter Hutschenruyter
1894 - pdf-  Baron Creuz van Nieuwland
1895 - pdf - Broodpenning
1895 - pdf - Holland Amerika Lijn: ss “ Rotterdam” bij opening van het Kaiser Wilhelm-kanaal 
1896 - pdf - Kegelbond
1896 - pdf - Prijspenning van de Gemeente Rotterdam / Amphion
1897 - pdf - 1e Internationale Hondententoonstelling in Rotterdam
1898 - pdf - Holland Amerika lijn
1900 - pdf - Int. Sport-Vissercherij-en Paarden tentoonstelling
1900 - pdf - Roei en Zeil Vereeniging De Maas
1900 - pdf - Gouden huwelijk Van Oordt & Van Oosten
 
 
Rotterdamse Penningen: Periode 1901 - 1925
 
1901 - pdf - 50 jarig bestaan Roei- en Zeilvereeniging de Maas
 
1901 - pdf - 1901-1860 Prijspenning Academie van beeldende, kunsten en technische wetenschappen
  
1902 - pdf - Kon. Vereeniging v. Nederl. Scherpschutters
1902 - pdf - Nederlandsch Gymnastiek Verbond    
1903 - pdf -
1904 - pdf -
1905 - pdf -
1906 - pdf -
1907 - pdf -
1908 - pdf -
1909 - pdf -
1910 - pdf - Prijspenning voor tekenschool
1913 - pdf - Eeuwfeest van de onafhankelijkheid te Rotterdam gevierd (1)
1913 - pdf - Eeuwfeest van de onafhankelijkheid te Rotterdam gevierd (2)
1914 - pdf -
1915 - pdf -
1916 - pdf -
1917 - pdf -
1918 - pdf -
1919 - pdf -
1920 - pdf -
1921 - pdf -
1922 - pdf -
1923 - pdf -
1924 - pdf -
1925 - pdf -
 
 
Rotterdamse Penningen: Periode 1926 - 1950
 
1926 - pdf -
1927 - pdf -
1928 - pdf -
1929 - pdf -
1930 - pdf -
1931 - JPG - 1931-1939 Feyenoord
1932 - pdf -
1933 - pdf -
1934 - pdf -
1935 - pdf -
1936 - pdf -
1937 - pdf -
1938 - pdf -
1939 - pdf -
1940 - pdf -
1941 - pdf -
1942 - pdf -
1943 - pdf -
1944 - pdf -
1945 - pdf -
1946 - pdf -
1947 - pdf -
1948 - pdf -
1949 - pdf -
1950 - pdf -
 
 
Rotterdamse Penningen: De 2002 NKR penning
2002 - pdfNumismatische Kring Rotterdam - 40 jarig jubileum
 
 
Auteursrechten / Beeldrechten
 
Op de historische penningen rusten voor de periode van de 20e en 21e eeuw auteurs- en beeldrechten! Deze rechten gelden tot 70 jaar na het overlijden van de eigenaar van de rechten. De eigenaar van de auteursrechten is uiteraard de medailleur die de penning heeft gemaakt.  Zo kunnen, bijvoorbeeld, alle medailles van medailleurs die vóór 1951 overleden zijn, worden gepubliceerd zonder getekende toestemming.
 
 
De penningverzameling van het Nederlands Economisch PenningKabinet.
 
Het Nederlands Economisch Penningkabinet te Rotterdam heeft een verzameling van circa 2400 penningen waarvan circa 350 Rotterdamse penningen. Onze collega’s van het NEPK hebben toestemming gegeven om de site van de NKR te kunnen linken aan hun website. en bezoek aan deze site is zonder twijfel zeker de moeite waard!
 
 
 
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2023