Numismatische Kring Rotterdam
Rotterdamse Penningen: Periode 1801 - 1875
 
1803 - pdf - Gouden huwelijk van Gilles Groenevelt en Kornelia Petronella de Bok
1811 - pdf - Rotterdam Bonne Ville de l’Empire
1815 - pdf - Loodspenning
1819 - pdf - Loodspenning
1820 - pdf - Tekenschool “1842”
1820 - pdf - Tekenschool “1850”
1823 - pdf - Erasmus met snor
1823 - pdf - Teekengenootschap “Hierdoor tot Hooger”
1827 - pdf - Brug over de Blaak bij de Beurs te Rotterdam
1834 - pdf - Overlijden van Van Hogendorp (1)
1834 - pdf - Overlijden van Van Hogendorp (2)
1842 - pdf - Gouden huwelijk van Henry Levyssohn en Elizabeth Lavino
1843 - pdf - Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen te Rotterdam “1854”
1847 - pdf - Hollandsche Maatschappij van Landbouw “1858”
1850 - pdf - Hendrik Tollens 70 jaar
1851 - pdf - Gouden huwelijk van Sebastien van Heel en Maria Cornelia de Wit
1853 - pdf - Vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen
1854 - pdf - Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen “1859”.
1855 - pdf - Pieter de Raadt
1856 - pdf - 25-jaar Muzykvereeniging Overeenstemming uit Kunstgevoel
1858 - pdf - 25-jarig bestaan van de Vrouwenstichting van Weldadigheid te Rotterdam
1861 - pdf - Prijspenning van de Gemeente Rotterdam
1862 - pdf - Mr. J. A. van Heim van Duijvendijcke
1865 - pdf - Gerrit Jan Mulder
1866 - pdf - Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte
1869 - pdf - Eeuwfeest van het Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte
1869 - pdf - 25-jarig bestaan der Muzijkschool
1869 - pdf - 250 jaar Remonstrante Broederschap
1870 - pdf - Rotte’s Mannenkoor
1870 - pdf - Standbeeld Piet Heyn
1870 - pdf - Weeshuis
1872 - pdf - 25-Jarige Feestviering Amphion
1873 - pdf - Mr. Dr. S.C. Snellen van Vollehoven
1874 - pdf - 100-Jarig bestaan van de Schouwburg te Rotterdam
1875 - pdf - XIIe Nederlands Nationaal zangerfeest
1875 - pdf - Nimrod
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
10 jaar online 2011-2021
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2021