Numismatische Kring Rotterdam
NKR_Voorzittershamer-1
NKR Veilingen
 
 
Procedure voor het inleveren van kavels voor de interne kringveiling  is uitsluitend voor de leden van de NKR. De inzender levert de kavels aan samen met een lijstje (liefst ook digitaal opgestuurd) waarin de kavels omschreven zijn met een  referentienummer, een kwaliteitsbeoordeling en een minimumprijs.
    Dit lijstje is hier te downloaden
    Inleverpunt is een lid van het bestuur; de lijst bij voorkeur ook inleveren per e-mail .
    Een wisselend groepje van “wijze” experts kijkt of het klopt en voegt alles samen tot een veilinglijst.
    De groep wijze mensen is afhankelijk van wat wordt ingebracht. Er zijn experts genoeg in de Kring om een “second opinion” te geven. Een kavel wordt altijd bekeken en beoordeeld op omschrijving, anders dan door de inzender. Ook wordt gekeken naar de redelijkheid van de minimumprijs.
    De startprijs van het kavel is de minimumprijs van de inzender.
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2023